';

Budynek biurowy Herby

Opis projektu
Budowa budynku biurowego ISE wraz z budynkiem LCS Herby Nowe km 69+500 z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem przyłącza kanalizacji.