';

Budynek mieszkalny wielorodzinny Jaworzno

Opis projektu
Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z garażami oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Fredry w Jaworznie.