';

Podstacja trakcyjna Karczowice

Opis projektu
Budowa podstacji trakcyjnej PT Karczowice dla PKP Energetyka S.A.