';

MDK Żarki

Opis projektu
Przebudowa dawnej Synagogi na potrzeby Miejskiego Domu Kultury w Żarkach. W ramach inwestycji budynek został przystosowany pod cele kulturalne z salą widowiskową, garderobami, pracowniami tematycznymi, salami wystawienniczymi i multimedialnymi, biurami, pomieszczeniami gospodarczymi.