';

Budynek mieszkalny wielorodzinny Częstochowa

Opis projektu
Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Orlik-Ruckemana w Częstochowie.