';

Dworzec PKP Poraj

Opis projektu
Remont i przebudowa dworca kolejowego wraz przebudową placu przydworcowego w Poraju.