';

Rewitalizacja placu Koziegłowy

Opis projektu
Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia