';

Rynek Kroczyce

Opis projektu
Realizacja inwestycji pn. „Odnowa i przebudowa Centrum miejscowości Kroczyce”. W ramach tej inwestycji wybudowany został pasaż rekreacyjno-handlowy oraz zagospodarowanie terenu przyległego do pasażu poprzez budowę nowego parkingu oraz wewnętrznego deptaka.