';

budynek wielorodzinny Częstochowa

Opis projektu
Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z garażami oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Idzikowskiego w Częstochowie.